Vad kan man göra för att vara miljövänlig?

Besvarad av Maria Sanderi
Fråga: 
Hej! Vad är det absolut bästa man kan göra för att vara miljövänlig? Välja bort att ha barn?
Svar: 

Det här är inte en helt lätt fråga och därför finns det inte ett enkelt svar. Ska vi lyckas nå klimatmålen måste våra utsläpp minska snabbt och radikalt. Om vi som lever nu drastiskt ändrade vår livsstil och för över den till våra barn, så blir ju också våra barns ekologiska fotavtryck mindre. Se länken:  https://kontakt.naturskyddsforeningen.se/org/naturskyddsforeningen/d/ska...(Naturskyddsföreningen). 
Det finns forskning om att färre antal barn minskar klimatpåverkan. Se länken: https://www.lu.se/article/de-fyra-livsstilsvalen-som-ar-mest-effektiva-f... (Lunds Universitet) https://www.dn.se/asikt/gor-ett-val-miljon-skaffa-bara-ett-barn/ (DN) Här kan du också läsa om befolkningsökningen på jorden enligt FN:s prognos. https://www.aktuellhallbarhet.se/hur-ska-jorden-forsorja-nio-miljarder-m... (Aktuell Hållbarhet)

Här får du några länkar till miljövänliga tips: http://ekoenkelt.se/2015/02/03/100-saker-du-kan-gora-for-en-mer-miljovan... (Ekoenkelt)
https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/gron-guide (Naturskyddsföreningen)

25 januari 2019 - 9:19