Vad innebär transpiration inom vattnets kretslopp?

Besvarad av Annika Ferm
Fråga: 
Vad innebär transpiration inom vattnets kretslopp?
Svar: 

Hej
Nedan finns några olika sidor med förklaring av begreppet transpiration:
http://www.hiilipuu.fi/sv/artiklar/vattenavs%C3%B6ndring-transpiration
https://www.havochvatten.se/funktioner/ordbok/ordbok/q---t/ordbok-q-t/20...
https://www.skogen.se/glossary/transpiration

Den kortaste förklaring jag hittar är: 
Transpiration: Avdunstning av vatten från växterna, framför allt genom hål i bladen (klyvöppningar)

7 februari 2020 - 12:41