Vad innebär "time dilation"?

Fråga: 
Vad innebär "time dilation"?
Svar: 

På svenska heter det tidsdilation och enligt Nationalencyklopedin är det ett ” fenomen i relativitetsteorin som innebär att ett tidsintervalls längd, t.ex. en sekund, inte är något absolut, detsamma överallt och alltid.”
Källa:
Nationalencyklopedin, tidsdilatation. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tidsdilatation (hämtad 2016-12-14)

Här kan du läsa mer:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tidsdilatation
https://global.britannica.com/science/time-dilation
https://www.youtube.com/watch?v=sdtlAX3cX9Q
http://fragelada.fysik.org/aSearch.asp?stext=tidsdilatation

13 december 2016 - 20:38