Vad innebär "taqiyya"

Besvarad av Karin Westberg
Fråga: 
Vad innebär "taqiyya" inom islam?
Svar: 

Enligt en artikel i Wikipedia betyder ordet ursprungligen "försiktighet", men har inom viss shiitisk jurisprudens kommit att beteckna rätten att förneka eller dölja sin tro för att skydda sitt eget liv. I Islamlexikonet av Jørgen Bek Simonsen definieras ordet taqiya så här: Betyder döljande. Den tekniska termen i shiitisk rätt för möjligheten att dölja sin religiösa övertygelse om man riskerar att bli offer för förföljelse eller hot från omvärlden.

17 maj 2017 - 15:27

Kategorier