Daisy

Besvarad av Lena Fahle
Fråga: 
vad innebär talbok Daisy
Svar: 

Daisy är en digital teknik för att producera talböcker.
En daisytalbok är avsedd för personer med permanent eller tillfällig läsnedsättning. Talboken produceras med offentliga medel och i enlighet med §17 upphovsrättslagen (till skillnad från ljudböcker som är en kommersiell produkt som kan lånas av vem som helst på bibliotek).

Här kan du läsa mer om Daisy och talböcker.:
http://www.mtm.se/tillgangliga-medier/talbocker/ 
http://www.mtm.se/tillgangliga-medier/produktion/daisy-teknik/

19 mars 2014 - 12:41