Vad innebär "samhällskontrakt"

Besvarad av Maria U Andersson
Fråga: 
Vad innebär "samhällskontrakt"?
Svar: 

Ett samhällskontrakt är ett kontrakt mellan individer eller individ och stat/land som bygger på att man har rättigheter och skyldigheter gentemot varandra som man förväntas ställa upp på från båda håll. 
Vi har exempelvis skyldighet som medborgare att följa lagar och göra rätt för oss samt att bidra till samhället genom att utbilda oss och jobba, men vi har också rättigheter som staten förväntas uppfylla. Till exempel att det finns skolgång för våra barn, en offentlig sjukvård när vi blir sjuka och att vi får pension när vi inte längre orkar arbeta. 

Du kan läsa mer om samhällskontrakt på Nationalencyklopedins hemsida: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/samh%C3%A4llsf%C3%B6rdrag 
eller på Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kontraktualism

7 mars 2019 - 17:24