Vad innebär "public service"?

Besvarad av Nils Grönlund
Fråga: 
Kan ni förklara uttrycket "public service"?
Svar: 

Hej!

Tack för Din fråga till "Bibblan svarar"! :)

Det är BBC som är upphov till begreppet "public service" som innebär allmännyttig radio- och TV. Till en början vad det synonymt med statligt monopol på radio och TV. Läs gärna mer här (Klickbar länk) om begreppets historia och utveckling.

För svenskt vidkommande innebär "public service" detta:
"Det som Sveriges Radio, SVT och UR gör kallas public service - radio och tv i allmänhetens tjänst. Det är riksdagen som beslutar om uppdraget och regeringen som sätter ramarna. I inledningen till det nuvarande sändningstillståndet kan man läsa: "Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället."

Utbudet och distributionen ska vara av hög kvalitet. Men public service är i sig inte enbart ett kvalitetsbegrepp utan består också av ett antal andra lika viktiga komponenter:

  •     Ägandeformen – de tre bolagen ägs av en stiftelse. Styrelserna för public-servicebolagen har inte några ledamöter med politisk koppling.
  •     Finansieringsformen med en radio- och tv-avgift som innebär att bolagen har en direktkoppling till allmänheten och därmed till publiken.
  •     Ett sändningstillstånd som reglerar bolagens uppdrag.
  •     Principerna i form av opartiskhet och saklighet."

Källa: Radiotjänst https://www.radiotjanst.se/sv/Avgiften/Public-service/

Myndigheten för press, radio och TV har också fördjupande information på sin hemsida under rubriken "Mer om public service". (Klickbar länk.) om Du vill veta mer om t.ex. finansiering och sändningstillstånd.

//Nisse

12 april 2018 - 19:06