Vad innebär ockupation?

Besvarad av Pia Karlsson
Fråga: 
Vad innebär ockupation?
Svar: 

Ockupation betyder att man tar över ett landområde eller ett hus som man inte har rätt till.Ofta innebär det att ett land ockuperar en del av ett annat land med hjälp av vapen. Till exempel har Israel ockuperat områden som tillhör palestinierna. Ibland ockuperar människor hus som har stått tomma länge och använder husen för att bo eller arbeta i. De tycker att det är slöseri att husen inte används när många människor saknar bostad. Men de som äger husen vill inte ha ockupanterna där.
Att ockupera ett annat lands område är förbjudet av FN. Däremot får ett land ockupera ett annat land i självförsvar, till exempel när USA, Storbritannien, Frankrike och Ryssland ockuperade Tyskland efter andra världskriget 1945. Men ett ockuperat området tillhör inte det land som tagit över området. (ur Nationalencyklopedin)

27 december 2019 - 12:10