Vad innebär nationalism?

Besvarad av Annika Malmborg
Fråga: 
vad innebär nationalism
Svar: 

Ordet grundar sig i en tanke att
Nationalism är idén att ett folk, det vill säga människor som talar samma språk och har samma kultur, ska ha ett eget land.

Källa www.Ne.se

Ordet nationalism betyder exakt enligt NE
nationalism (franska nationalisme, av nation) = tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.

Med andra ord är nationalism en världsåskådning som tar sin utgångspunkt i gemenskapen inom nationernas gränser.

Det finns olika definitioner och förklaring för ordet.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nationalism

 

5 december 2017 - 16:06