Vad innebär högenergiastrofysik?

Besvarad av Lorenza Palmarini
Fråga: 
Vad innebär högenergiastrofysik, och vilka av objekt kan man studera? varför kan denna typ af forskning inte göras från jorden? (astronomis fråga) hur många frågor kan jag inställa till Bibblansvarar?
Svar: 

Du kan ställa hur många frågor du vill till Bibblan svarar. Vi har ingen begränsning.
Enligt Nationalencyklopedin beskrivs högenergiastrofysik som "det studiet av mycket enregirika processer i universum genom den energirika strålning som de ger upphov till". Det vill säga den del av astrofysiken som sysslar med högenergirika processer i kosmos och hur man kan studera dem både via observationer och teoretiskt. De "objekt" som studeras är supernovor, gammablixtar, svarta hål och dvärgstjärnor. Om jag fattar artikeln rätt så kan man göra den här typ av forskning från jorden. Här i Sverige bildades 2005 Albanova High Energy Astrophysics and Cosmology Center HEAC vid Stockholms universitet och tekniska Högskolan i Stockholm för forskning inom området.
Skulle du vilja veta mera kan du kontakta The Oskar Klein Center i Stockholm. http://okc.albanova.se

Källor: Nationalencyklopedin online www.ne.se            Stockholms universitet www.su.se

10 april 2017 - 17:27