Vad innebär glasförädling?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Vad innebär glasförädling?
Svar: 

”Arbetsuppgifterna vid förädling av glas kan exempelvis vara att härda glaset för större hållfasthet. Att behandla glaset för att göra det brandsäkert. Att öka glasets isolerande egenskaper mot värme eller kyla. Att förhindra solreflexer. Att göra glaset inbrottssäkert eller avlyssningssäkert. Att behandla glaset för att tillvarata solenergi. Maskinell tillskärning och utformning av större serier av glas kan ingå i tillverkningen. Borrning och slipning och säker hantering av glaset kan också ingå i arbetsuppgifterna.”
Källa: http://allastudier.se/jobb-o-l%C3%B6n/382-glasarbetare/

8 mars 2016 - 21:33