Vad innebär försurning?

Besvarad av Kristina Apelqvist
Fråga: 
Vad innebär försurning?
Svar: 

Försurning innebär att pH-värdet i mark och vatten sjunker på grund av mänsklig påverkan. 

Havs- och vattenmyndigheten har mycket information om försurning av sjöar, hav och vattendrag. Jag skickar med en länk till deras sida om människans miljöpåverkan. I menyn till vänster på den sidan kan du titta vidare på försurning av sjöar och vattendrag eller försurning av havet. Här är startsidan om miljöpåverkan:
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/miljopaverkan.html

På hemsidan Ugglans NO kan du läsa mer om försurning. Sidan drivs av en NO-lärare och är lämplig för dig som är 12-15 år. Kapitlet om försurning finns på den här länken: https://kemi.ugglansno.se/forsurning/

På svenska Wikipedia finns det också en artikel om försurning, men den innehåller många ord och begrepp som kan vara svåra att förstå. Men om man tycker om kemi och biologi så går det nog bra ändå. Här är artikeln: https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsurning

Tänk också på att det kan finnas många bra böcker om miljön för både barn och unga på biblioteket.
 

18 februari 2020 - 13:26