Vad innebär det att vara religiös och kan man säga att alla är religiösa?

Besvarad av Åsa Wilén
Fråga: 
vad innebär att vara religiös och kan man säga att alla är religiösa
Svar: 

Enligt Nationalencyklopedin (vårt största svenska uppslagsverk) betyder ordet religiös att man är starkt engagerad i någon religion, speciellt någon form av kristendom. Man skulle enkelt också kunna säga att man är religiös om man tror på någon slags Gud, Gudinna eller Gudom, oavsett vilken religion man tillhör.
En del anser att alla människor är religiösa, men i boken "Gud finns nog inte" resonerar författaren Patrik Lindenfors så här:

"Det är väl inte lika mycket en tro att inte tro på troll som att tro på troll? Att inte tro på enhörningar som att tro på enhörningar? Det är lika konstigt som att säga att det är lika mycket en sport att inte spela fotboll, som att spela fotboll."

Han tycker alltså att man bara är religiös om man tror på något. En ateist tror inte att det finns någon Gud, Gudinna eller Gudom alls, och är därmed inte religiös.
Den boken är väldigt bra om man vill ha konstruktiv kritik till alla slags religioner.

10 januari 2018 - 13:45

Kategorier