Vad importerar Rumänien?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Vad importerar Rumänien
Svar: 

Databasen Landguiden, som finns på många bibliotek, skriver så här om Rumänien:” När ekonomin tog fart efter 2000 bidrog ökad import till att handelsunderskotten steg ännu snabbare. Framför allt växte importen av maskiner och industrivaror, men också av konsumtionsvaror som allt fler rumäner fick råd att köpa. Importen av olja och naturgas från Ryssland belastade handelsbalansen, särskilt under tider med höga priser.”

Enligt World Factbook importeras: ” machinery and equipment, other manufactured goods, chemicals, agricultural products and foodstuffs, fuels and minerals, metals and metal products, raw materials”
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ro.html

26 april 2017 - 9:11