Vad importerar och exporterar Island?

Besvarad av Peter Stenberg
Fråga: 
Vad importerar och exporterar Island?
Svar: 

Fisk och fiskeprodukter har länge dominerat Islands export, men på senare år har aluminiumproduktion blivit en allt viktigare inkomstkälla. 2011 stod fiskeindustrin för 40 procent och aluminiumproduktionen för 37 procent av exportinkomsterna. Även inom bioteknik och läkemedelsindustri finns det framgångsrika isländska företag.   

​Islands geografiska läge och klimat gör att många saker behöver importeras. Spannmål och andra livsmedel, maskiner och transportmedel, industriella råvaror, olja och oljeprodukter är viktiga importvaror.

​Källor:

17 januari 2019 - 13:13