Vad importerar Frankrike för varor?

Besvarad av Anita Höglund
Fråga: 
Vad importerar Frankrike för varor?
Svar: 

Sedan mitten av 00-talet har Frankrike ett kraftigt underskott i handelsbalansen, då importen är större än exporten. Det är inte minst det stora beroendet av oljeimport som driver upp underskottet. Utrikeshandeln sker till cirka 60 procent med andra EU-länder. Under flera decennier var Frankrikes utrikeshandel relativt begränsad. Mycket av det som producerades såldes på hemmamarknaden, ofta skyddat från internationell konkurrens. Från 1990-talet fick utrikeshandeln ett uppsving, på grund av en mer marknadsorienterad ekonomi och EU:s inre marknad. Det bidrog också till att ett underskott i handelsbalansen uppstod, efter många år då exporten var större än importen.

Stora importposter är förutom olja och gas även industrivaror, maskiner och elektronik. På exportsidan dominerar industriprodukter. Exempel är bilar, flygplan, kärnkraftreaktorer, elektronik, mjukvara till datorer och telekommunikationsutrustning. Jordbruksprodukter var länge viktiga men har minskat i betydelse.

http://www.landguiden.se/Lander/Europa/Frankrike

1 mars 2017 - 14:14