Vad hette satan som ängel?

Besvarad av Tobias Nordberg
Fråga: 
Vad hette satan som ängel?
Svar: 

I kristen mytologi är Satan ett namn på den onda makt som är Guds motståndare i världen. Namnet kommer från ett hebreeiskt ord som betyder åklagare. Inom kristendomen kom Satan så småningom att förknippas med morgonstjärnan i Jesaja 14:12:

"Huru har du icke fallit ifrån himmelen,
du strålande morgonstjärna!
Huru har du icke blivit fälld till jorden,
du folkens förgörare!" (1917 år bibelöversättning)

I den latinska bibelöversättningen Vulgata är namnet på morgonstjärnan Lucifer, vilket därmed också kommit att ses som namnet på den ängel som föll och blev Satan.

Källor:
https://www.bibeln.se/las/1917/jes#q=Jes+14%3A12

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/lucifer

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dj%C3%A4vul

 

 

 

26 november 2019 - 13:13

Kategorier