Vad heter Smålands huvudstad?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Vad heter Smålands huvudstad
Svar: 

Med huvudstad avses i allmänhet den ort där ett lands regering, parlament och statsförvaltning finns och eftersom Småland inte är ett eget land, så har det ingen huvudstad. Småland är ett landskap och landskap har ingen huvudstad. Däremot är Småland är även indelat i tre län, som har varsin residensstad: Kronobergs län med Växjö, Kalmar län med Kalmar och Jönköpings län med Jönköping. Läs mer om Småland här: 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%A5land
 

27 april 2018 - 8:52

Kategorier