Nationellt kunskapscentrum som sprider kunskap om hjälpmedel

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Vad heter det nationella kunskapscentret som sprider kunskap om hjälpmedel?
Svar: 

Tidigare fanns Hjälpmedelsinstitutet som hade ansvar för detta. Sedan 2014 har delar av ansvaret tagits över av Myndigheten för delaktighet, http://www.mfd.se/
Myndigheten för tillgängliga medier kan också vara av intresse, http://mtm.se/
Funka är ett företag som startades av handikapprörelsen i Sverige. Funka arbetar med tillgänglighet och har en hel del bra grejor på sin hemsida, https://www.funka.com/om-funka/

 

8 oktober 2017 - 17:04