Vad hender om man bantar

Besvarad av Kristian Priemel
Fråga: 
Vad hender om man bantar
Svar: 

Nationalencyklopedin skriver följande om bantning:
bantning, allmänspråklig benämning på en överviktig persons försök att gå ned i vikt. Ansträngningarna inriktas ofta, med ledning av uppgifter i massmedierna, på att följa mycket speciellt utformade kostvanor (missvisande kallade ”diet”, som egentligen är ett medicinskt begrepp) eller att använda olika s.k. bantningspreparat vilkas verkan har bristfällig eller obefintlig dokumentation. En person kan emellertid lyckas att reducera sin övervikt om hen utgår från grundsatsen att viktminskning förutsätter negativ energibalans, dvs. att kroppen dagligen tillförs mindre mängd energi (färre ”kalorier”) än vad som förbrukas. Se i övrigt fetma.

Ordet bantning härrör från den brittiska begravningsentreprenören William Banting, som vid mitten av 1800-talet av sin läkare tillråddes att behandla sin fetma med en kost bestående av magert kött, lite bröd samt ägg, ost, grönsaker och frukt. Banting beskrev det lyckade resultatet i en trycksak, ”A letter on corpulence addressed to the public” (1863), som såldes i stor upplaga och gjorde denna avmagringskost allmänt känd i Storbritannien och USA och efter hand i andra länder, inklusive Skandinavien.

I engelska språket uppstod efter namnet Banting to bant och banting som ett uttryck för ansträngningar att gå ned i vikt, men orden har sedermera försvunnit ur bruk i engelskan. I svenskan fick däremot banta och bantning en bestående plats. Något motsvarande gäller inte i något annat språk.
Källangivelse
Nationalencyklopedin, bantning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bantning (hämtad 2018-02-12)

Så där får du i alla fall en bakgrund till vad som ska hända vid bantning.

11 februari 2018 - 10:57