Vad har vi för nytta av att kunna brodera?

Besvarad av Marta Fernandez...
Fråga: 
Vår slöjdlärare tvingar oss att brodera. Vad har vi för nytta av att kunna brodera?
Svar: 

På Linköpings universitet fann jag en artikel som berättar om slöjdämnet generellt:

"Slöjd har sedan starten som ämne i skolan, varit ett av skolans mest populära ämnen (Skolverket, Nationella utvärderingen av slöjd 2005) där elever och lärare trivs. Många tror att slöjdämnet förblivit i stort sett detsamma genom åren, även om föremålen växlat. Så är inte fallet, även om de pedagogiska grundtankarna bevarats.  Innehåll och arbetsformer har anpassats till vad människor anses behöva i dagens samhälle."

Idag framhävs "mer än någonsin kunskaper i att ta tillvara, återbruka och hushålla med material. Liksom i övriga samhället har slöjdformer som riktar sig mot att göra om och utveckla redan skapade och använda föremål blivit mer och mer vanligt i skolslöjden." Det skrivs att det "bör ge eleverna tillfällen att arbeta aktivt för ett hållbart samhälle och att istället för att betrakta något som skräp eller förbrukat se möjligheter till hushållning, innovation och produktutveckling." Att brodera skulle mycket väl kunna ingå här.

Läs mer här:

https://liu.se/uv/lararrummet/venue/slojdamnet-forlegad-nostalgi-eller-s...

Enligt Skolverket är syftet att eleven "utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar." Genom att göra det så kan eleven "utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt."

Jag rekommenderar dig att läsa kursplanen för Slöjd hos Skolverket:

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildni... 

Förhoppningsvis svarar detta delvis på din fråga. Läs gärna vidare på sidorna jag tipsade om.

 

17 januari 2017 - 8:39