Vad har osmanska riket för koppling till islam

Besvarad av Anna Sahlen
Fråga: 
Vad har osmanska riket för kopling till islam
Svar: 

Nationalencyklopedin, NE,  har en kort artikel om Osmanska riket där de bland annat skriver: 
"Osmanerna gjorde islam (sunni) till statsreligion, och islam påverkade hela samhället."
Det finns också en längre artikel om Osmanska riket på NE
Webbplatsen Historia 123 som riktar sig till gymnasieskolan skriver här översiktligt om Osmanska riket
I dessa källor kan du läsa mer om Osmanska riket och kopplingen till islam. 
 

8 maj 2019 - 9:27

Kategorier