Hinduers syn på livet och döden

Besvarad av Stefan Grip
Fråga: 
Vad har hinduer för syn på livet och döden?
Svar: 

Inom hinduismen ser man livet och döden som ett evigt kretslopp, utan början eller slut. Man kan också återfödas (reinkarnation) och då kanske i en annan kropp/skal. För en hindu är Gud och världsalltet ett och detsamma och Gud finns därför också i oss själva. För att förstå dessa stora frågor bör man själv läsa vidare. Jag rekommenderar SO-rummets religionsavdelning som samlar bra webbsidor och filmer om hinduismen: http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/hinduismen
Även religionsfröknarna har bra information om de stora världsreligionerna: http://religionsfroknarna.se/?page_id=63

21 maj 2015 - 10:20

Kategorier