Vad har en kaplan inom svenska kyrkan för arbetsuppgifter?

Besvarad av Bertine Pol-Sun...
Fråga: 
Vad har en kaplan inom svenska kyrkan för arbetsuppgifter ?
Svar: 

På svenska kyrkans webbplats står detta: "Kaplan = Gammal beteckning på en präst som var kyrkoherdens medhjälpare i större pastorat. Idag är kaplaner präster med speciella uppgifter, exempelvis domkyrkokaplan." (https://svenskakyrkan.se/default.aspx?id=709949).

I NE (Nationalencyklopedin) kan man läsa lite mer: "kaplaʹn (medeltidslat. capellaʹnus ’präst vid ett kapell’, av capeʹlla, se vidare kapell), kapellan, ursprungligen benämning på präster knutna till Karl den stores slottskapell; till 1800-talet benämning i Sverige på underordnad präst eller hjälppräst (senare kallad komminister respektive adjunkt) och präst i enskilt hushåll, huskaplan, samt till slutet av 1500-talet präst inom krigsmakten. Titeln används inom katolska kyrkan men även i protestantiska länder, bl.a. de nordiska, i Sverige dock numera endast i inofficiellt språkbruk." (Nationalencyklopedin, kaplan. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kaplan (hämtad 2015-11-03))
 

3 november 2015 - 0:21