Vad har batteri för kapacitet? Hur funkar urladdning av batterier?

Besvarad av Anita Höglund
Fråga: 
vad har varje batteri för kapacitet
Svar: 

Kapacitet

Kapaciteten för en cell bestäms av mängden aktivt material och är den totala mängden elektricitet i den elektrokemiska reaktionen uttryckt i Coulumb (As) eller amperetimmar (Ah). Det vill säga antalet elektroner som flyter från anoden till katoden vid fullständig urladdning

Urladdning
Avsikten med batteriet är att lagra elektrisk energi som kan avges under kontrollerade former genom en urladdning. Vid urladdning flyter en ström av elektroner från anoden genom en last till katoden. Storleken på strömmen bestämmer hur länge urladdningen kan fortgå. Vid hög ström blir urladdningstiden kortare och vid låg ström blir urladdningstiden längre. För en 10 Ah cell kan man ladda ur cellen med 10 A under 1 timma. Med strömmen 20 A skulle man i idealfallet ladda ur under 0,5 timmar och med strömmen 5 A under 2 timmar.
Här hittar du också kurvor och mer fakta om urladdning av batterier.

Batteriexpertens webbsida har mycket utförlig information om hur ett batteri fungerar och olika sorters batterier.

2 april 2020 - 9:58