Vad händer på ett bibliotek?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vad händer i ett bibliotek som är intressant att skriva om?
Svar: 

Ja du, det är ju en näst intill omöjlig fråga att svara på eftersom du inte säger vad du tycker är intressant. Såklart handlar mycket av det vi gör om bokhantering, inköp, gallring, placering, utlån, uppsättning, städning, något som gäller alla våra fysiska medier (till exempel DVD:er, språkkurser, CD-skivor) som finns på våra hyllor.

Men biblioteket är långt mycket mer än ett boklager. Så här står det i bibliotekslagen:

Ändamål
2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssa...

Vad det kan innebära beror lite på hur stort biblioteket är och hur mycket pengar det får från sin kommun. Jag som har den stora turen att jobba på Malmö stadsbibliotek jobbar tillsammans med mina kollegor för att hela tiden göra biblioteket bättre och vara en del av sin tid, något som till exempel innebär att jobba med olika sätt att bemöta digitaliseringen, som för förvånansvärt många skapar problem och utanförskap istället för demokratisering och inkludering, eftersom det kräver väldigt mycket förkunskap om teknik. Så även om det finns e-böcker, netflix, jobbsöksidor, bankappar, wikipedia så krävs det att du vet hur en dator fungerar. Detta är en stor samhällelig utmaning som biblioteken måste vara med och hjälpa till med. En annan sida av digitaliseringen är ju att alla kan publicera sig hur osant det än är, där seriös journalistik ifrågasätts och ersätts av "alternativ fakta", där kan vi som bibliotekarier (som är utbildade informationsvetare) visa hur du kan leta upp och bedöma information som relevant, något som åtminstone jag betraktar som särskilt viktigt nu inför valet.

Givetvis har vi olika aktiviteter där vi bjuder in författare, har workshops om hur du klipper film, gör musik, skapar e-postkonto, lär dig skriva CV, vi har språkcaféer och läxläsning. På biblioteket samlas människor som behöver hjälp med allt möjligt, på många olika språk, att jobba på bibliotek idag är både spännande och utmanande, eftersom biblioteket ändras och måste spegla det samhälle det ska "tjäna". Så vad händer på ett bibliotek som är intressant? Allt möjligt!

12 januari 2018 - 10:28

Kategorier