Vad händer om man inte sover?

Besvarad av Gustav Hedlund
Fråga: 
Vad händer om man inte sover?
Svar: 

Läkarna och forskarna på Vårdguiden 1177 skriver bland annat följande om kroppens reaktion på sömnbrist:

"Då är det litet svårare att orka med arbete och vardagliga påfrestningar. Immunförsvaret försämras också av sömnbrist vilket gör att du lättare blir sjuk. För lite sömn påverkar även hjärnans centrum för mättnad och hunger så att du kan känna dig hungrigare. Sömnbrist påverkar också blodsockerbalansen och kan göra dig extra sugen på sötsaker."

och

"Det är också vanligt att du lätt somnar till i situationer när du är passiv, till exempel när du tittar på tv, sitter i möte eller lyssnar på en föreläsning. Ett tecken på sömnbrist kan också vara att dina känslor svänger mer mellan olika lägen och att du överreagerar på olika sätt. Du kan till exempel ha lättare att bli arg, ledsen och irriterad jämfört med när du har fått tillräckligt med sömn."

Det påverkar också i hög grad minnet - det kan blir mycket svårare att komma ihåg saker som som en lär sig under tiden en lider av sömnbrist.

(Ovanstående är hämtat från https://www.1177.se/Ostergotland/Tema/Halsa/Somn/Somn/ respektive https://www.1177.se/Ostergotland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Somnsvarigheter/)

Långvarig sömnbrist kan få ganska svåra konsekvenser, även om det är viktigt att tänka på att det fortfarande forskas om sömnbrist och olika saker som har med detta att göra ständigt diskuteras och nya upptäckter görs. Här är lite information ur en artikel på Karolinska institutets hemsida:

"På längre sikt ökar sömnbrist risken att drabbas av en rad sjukdomar, som diabetes, ångest, depression, missbruk och hjärt-kärlsjukdom. Det innebär också en ökad risk att dö i förtid. På kort sikt påverkas funktionsförmågan. När vi är riktigt sömniga fungerar vi lika dåligt som under alkoholpåverkan. [...] Sömnighetsrelaterade olyckor är lika vanliga som alkoholrelaterade olyckor i trafiken."

(Ovanstående är hämtat från http://ki.se/forskning/nyfiken-pa-somnbrist-nar-john-blund-vagrar-dyka-upp)

Det är viktigt att tänka på att alla personer är olika och därför behöver olika mycket sömn, så det går inte alls att säga hur många timmar per natt en person faktiskt behöver.

21 september 2017 - 11:07

Kategorier