Vad händer när man stämmer en gitarr

Besvarad av Susann Funck
Fråga: 
Vad händer när man stämmer en gitarr?
Svar: 

Man vill att varje sträng på gitarren ska leverera en viss ton i en viss frekvens. För att få den att göra det stämmer man gitarren. Det som händer är alltså att tonen och frekvensen ändras av stämningen. Det finns en standard för toner och frekvens för gitarrer och den försöker man uppnå. Om du vill läsa mer om gitarrstämning kan du hitta mycket på Internet, exempelvis på;
www.gitarr.org/spela-gitarr/stamma-gitarren.html

5 februari 2018 - 10:27

Kategorier