När man häller något i vakuum

Besvarad av Kerstin Våge
Fråga: 
Vad händer när man häller något i vakuum?
Svar: 

Nationellt resurscentrum för fysik, vid Lunds universitet, har en frågelåda på nätet där man kan ställa frågor och få svar av experter på fysik. Där har någon ställt en liknande fråga och fått svar, men här var frågan vad som händer om man häller vatten i vakuum. Svaret ser du här:

"Svar:
Släpper du ut vatten i vakuum kokar det. Men kokning kräver energi, och det innebär att vattnets temperatur minskar. Till slut fryser det till is. Det innebär inte att ångbildningen upphör, också is kan avdunsta (det kallas sublimering). Man kan till exempel hänga ut tvätt till tork fast det är minusgrader. Ju lägre temperaturen är, desto långsammare avdunstar isen. Vid absoluta nollpunkten har den helt upphört.
/KS"

(Källa: Nationellt ResursCentrum för Fysik,www.fysik.org/website/fragelada/index.asp?keyword=kokande+vatten)

Du kan även läsa om vakuum i Wikipedia, där det står lite om andra vätskor i vakuum också, t ex kroppsvätskor, när en levande varelse utsätts för vakuum:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Vakuum

Med vänlig hälsning
Kerstin Våge
Sundsvalls stadsbibliotek

18 februari 2012 - 17:36