Vad händer med stöldgods som hamnar hos polisen och som ägaren inte hämtar ut?

Besvarad av Ella Styf
Fråga: 
Vad händer med stöldgods som polisen hittat och som ägaren inte hämtar ut?
Svar: 

Till hittegods räknas både sådant som är borttappat eller stulet, dvs stöldgods. Hittar man något som man inte själv är ägare till är man skyldig att lämna in det på en hittegodsexpedition eller polisstation inom 14 dagar. Kan inte polisen spåra ägaren genom t ex stöldanmälan så tillfaller föremålet upphittaren efter tre månader. Kan ägaren däremot spåras har upphittaren rätt till hittelön. Föremål som inte kan kopplas samman med en ägare säljs på olika sorters auktioner.
Vill du läsa mer om detaljerna kring detta förfarande så informerar polisen om det här:
https://polisen.se/tjanster-tillstand/hittegods/
 

4 februari 2020 - 13:18