Vad händer med meteorer som bildat kratrar?

Besvarad av Jessica Andersson
Fråga: 
Vart tar meteorer som bildat kratrar vägen? Efter att en krater har bildats efter ett nedslag från en meteor, vart tar då denne meteor vägen? Den kan ju inte flyga upp till himlen igen.
Svar: 

Meteoriter som är så pass stora att de bildar kratrar, förångas i de flesta fall vid nedslaget.

I de flesta fall tappar mindre meteoriter mycket av sin ursprungliga hastighet genom inbromsningen i atmosfären och bildar sällan några större nedslagskratrar.
Ibland har lättare exemplar av observerade vintertida meteoriter bevarats då de slagit ned på sjöis, vilken alltså hållit för nedslaget.

Något större och tyngre meteoriter med vikter på något eller några kilo kan i mjuk mark lämna mer eller mindre tydliga nedslagsgropar. Mycket stora meteoriter ger upphov till så kallade impaktstrukturer, kratrar med stora mått. I sådana fall förångas som regel både själva meteoriten och delar av berggrunden där den slår ned vid själva nedslagssmällen.

Källa: Sveriges geologiska undersökning, https://www.sgu.se/om-geologi/meteoriter/hur-vet-man-om-man-hittat-en-me...

Länktips:
Naturhistoriska riksmuseet, https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/geologi/mineralochmeteoriter/...
Rymdstyrelsen, https://www.rymdstyrelsen.se/sok/?page=2&q=meteorit&type=0&webdewey=0&so...

18 mars 2020 - 12:47