Vad händer med materia vid förbränning?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Vad händer med materia vid förbränning? Hur energimängden i organiska ämnen utnyttjas vid förbränning?
Svar: 

Nationalencyklopedin har en bra översiktlig artikel om förbränning, där du sedan kan läsa mer via länkarna i högermenyn:
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/förbränning (hämtad 2016-09-21)

Ytterligare aspekter på förbränning hittar du via frågelådan hos Nationellt resurscentrum för fysik: 
http://fragelada.fysik.org/

20 september 2016 - 13:57