Vad hände med flygplanet som försvann?

Besvarad av Kristina Apelqvist
Fråga: 
Vad hände med flight MH370 som försvann?
Svar: 

Jag tolkar din fråga som att den handlar om det malaysiska passagerarplan, på flight MH370, som försvann mellan Malaysia och Kina den 8 mars 2014. Planet, med 239 personer ombord, är i skrivande stund ännu försvunnet.

Flygbolaget Malaysia Airlines och Malaysias regering har offentligt sagt att planet med all sannolikhet har störtat någonstans i södra Indiska oceanen, sydväst om Australien. Ännu har inga säkra fynd gjorts av delar från planet, varför det inte går att säga att planet verkligen har störtat där (eller någon annanstans). Olika signaler som fångats upp av satelliter och radar gör det dock väldigt troligt att planet vek av från sin kurs en dryg timme efter start och därefter svängde söderut i stället för att flyga norrut.

På BBC news finns en väldigt tydlig sammanställning av vad som är känt om planets färd. Om du läser engelska rekommenderar jag den här sidan:
http://www.bbc.com/news/world-asia-26503141

Här kan vi se att planet lämnade flygplatsen i Kuala Lumpur utan problem klockan 00:41 den 8 mars. Den sista automatiska kontakten från planets datorer med marken var 01:07. Tolv minuter senare sade styrmannen "All right, good night" till flygledningen i Malaysia. Därefter slogs planets transponder av och därefter har man inte hört något från besättningen. 02:15 fångade en militärradar upp planet, som då flög väster om sin planerade kurs. Sju timmar efter att all kontakt med marken brutits fångade en satellit upp en signal från planet, vilket tyder på att planet då var i en av två flygkorridorer, antingen mellan Thailand och Kazakstan eller mellan Indonesien och södra Indiska oceanen.

Efter att den artikeln skrevs har man tolkat ytterligare signaler, vilket lett till att sökandet efter planet nu koncentreras till ett område sydväst om Australien. Det är enorma havsytor som söks av och vädret i området är ofta molnigt, vilket försvårar arbetet. Varje dag lägger Malaysian Airlines upp ny information på sin hemsida. All information är på engelska (och kinesiska).
http://www.malaysiaairlines.com/my/en/site/dark-site.html

Sammanfattningsvis vet vi alltså ännu inte vad som hände med flight MH370, men med största sannolikhet har det störtat i havet 7-8 timmar efter start.

26 mars 2014 - 19:46