Vad hände 1956?

Besvarad av Tove Hjort
Fråga: 
vart på internet kan man hitta sådana listor över vad som hände ett visst år(1956), höjdpunkter, hur mycket kaffe man druckit, hur många timmar man sovit o.s.v.?
Svar: 

Hos Statistiska Centralbyrån kan man söka statistik utifrån en mängd olika variabler : http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/ 
Du kan också kika i deras Statistiska årsbok för 1956
BBC har webbsida som heter On this day där man kan söka på olika årtal eller datum och få fram aktuella händelser.
Wikipedia har också en lista över olika händelser som utspelade sig 1956: https://sv.wikipedia.org/wiki/1956

26 april 2016 - 22:29