Vad gör talmannen?

Besvarad av Karin Westberg
Fråga: 
1. Vad gör talmannen?
Svar: 

Så här beskrivs talmannens uppdrag på Sveriges riksdags webbplats:
”Talmannen leder riksdagens arbete i samråd med gruppledarna och med stöd av Riksdagsförvaltningen. En viktig uppgift för talmannen är att leda förhandlingarna vid ett regeringsskifte och lägga fram förslag till ny statsminister.”
Mer om talmannens uppdrag kan du läsa här:
http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/talmannen/talmannens-uppdrag/

4 september 2018 - 8:37