Vad gör man om två partier får lika många röster i valet?

Besvarad av Lena Airi Palm ...
Fråga: 
Vad gör man om två partier får exakt lika många röster i valet?
Svar: 

Förutsatt att partierna fått riksdagsmandat, alltså minst 4 procent av rösterna, så fördelas platserna i riksdagen i proportion/förhållande till antalet röster partierna fått i valet. 
Se fler svar om valet och riksdagsarbetet på Sveriges riksdag http://www.riksdagen.se/sv/valet-2018/fragor-och-svar2/#f7ac558ed900d7a9...

29 augusti 2018 - 14:22