Vad gör man med mjölkpaket när det slängs?

Besvarad av Bertine Pol-Sun...
Fråga: 
vad gör man med mjölkpaket när den slängs?
Svar: 

Mjölkförpackningar ska sorteras som pappersförpackningar, och finns det en skruvkork i plast på en mjölkförpackning tar du bort platskorken och lägger den i plastförpackningar istället. Fibrerna i papper är mycket starka och kan återvinnas upp till sju gånger innan styrkan är borta. På sopor.nu kan du läsa mer om sopsortering och mjölkförpackningar: http://www.sopor.nu/En-sopas-vaeg/Foerpackningar-och-tidningar/Pappersfo.... Det finns även en film.

26 oktober 2016 - 10:52