Vad gör att man blir blind?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
vad gör att man blir blind?
Svar: 

Oj, det finns inte bara ett svar på detta. Det finns många sjukdomar som kan leda till blindhet som grön starr eller retinitis pigmentosa. Det kan få olika skador på exempelvis näthinnan eller synnerven och en del människor föds blinda.

Du kan läsa mer om bland annat här:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blindhet
https://www.1177.se/Skane/Sok/?q=blind
http://www.ogonfonden.se/sjukdomar/
http://www.srf.nu/fragor-och-svar/?category=12

15 oktober 2018 - 12:50