Vad gjorde människor för att förhindra förintelsen

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
Vad gjorde människor för att förhindra förintelsen och vad gjorde människor för att inte förhindra förintelesen?
Svar: 

Webbsidan Levande historia har mycket information om Förintelsen ur olika aspekter, se http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/forintelsen/fakta-om-for...
På de flesta bibliotek finns både biografier och historiska verk som tar upp frågan. En bra ny bok är tex Barbro Eberans Hur kunde det ske? Myt och motmyt. 

5 mars 2014 - 17:48

Kategorier