Vad gjorde man på Pantheon?

Besvarad av Karin Wendel
Fråga: 
Vad gjorde man på Pantheon?
Svar: 

Pantheon i Rom var ett tempel, som tillägnades "alla gudar". Det var ju vanligt då Pantheon byggdes, att man uppförde tempel och andra utrymmen som helgades till speciella gudar.
Du kan läsa om Pantheon på många ställen, till exempel i turistguider om Rom, men också här: https://www.so-rummet.se/kategorier/roms-historia eller på Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Pantheon

14 november 2017 - 14:42