Vad föreställer symbolen för gästgiveri?

Besvarad av Anna Sahlen
Fråga: 
Vad föreställer symbolen för gästgiveri? Vi funderade på om den skulle föreställa något sorts glas eller nått.
Svar: 

Hej, 

Jag tycker att er teori låter som en rimlig gissning. Gislaveds kommun använder sig av symbolen i sitt kommunvapen. På sin webbplats skriver de om historien bakom vapnet. De har valt gästgiverisymbolen till kommunsymbol eftersom gästgiverier dokumenterat funnits på platsen under lång tid. Symbolen och andra betecknande gästgiverier har funnits på platsen för Gislaved på gamla kartor. De skriver också att gästgiverierna även markerats med symbolen av ett glas eller en pokal. I artikeln om Gislaveds kommun på Wikipedia står det att symbolen föreställer en remmare, dvs ett glas för högtidligt intagande av brännvin. Så det styrker er tes. 

3 maj 2019 - 13:22

Kategorier