Vad finns kvar idag från antiken?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Vad finns kvar idag från antiken?
Svar: 

Din fråga kan tolkas på flera olika sätt. Handlar det om vilka byggnader eller andra konkreta spår som finns kvar? Eller om hur litteraturen, konsten och teatern lever vidare i vår tid? Eller om vad som finns kvar när det kommer till idéer, tänkesätt, synen på människan och samhället? Det finns alltså många möjliga trådar att följa, så du får länkar till några olika ingångar:

Grekernas betydelse för omvärlden
http://www.larshammaren.se/2_antika_arvet.htm

Antikens Grekland 
http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/forntiden-och-antiken/antikens-grekland# Se spec. avsnitten längst ner på sidan om arvet efter antikens Grekland

Det grekiska arvet
http://www.wadenstrom.net/myter/grekiska.htm

Antiken
http://urskola.se/Produkter/158019-Hej-litteraturen!-Antiken Videofilm om litteraturen i Grekland under antiken och hur den återspeglas i dagens samhälle

Det antika arvet
http://fc.guc.se/~cl/FOV1-000208B7/FOV1-0002138E/Arvet%20fr%C3%A5n%20antiken%20exempel.pdf

7 oktober 2016 - 17:15

Kategorier