Finns det samband mellan religion och fattigdom?

Besvarad av Eva Arrander
Fråga: 
Vad finns det för samband mellan islam, buddhismen och fattogdom? Jag menar, vad är det som göra tt många buddhistisa och muslimska länder ofta är fattigare och har större orättvisor än kristna? Är det kanske någonting i religionen som gör att det är så?
Svar: 

Finns det samband mellan religion och fattigdom?

Sambandet mellan politik och fattigdom är säkert mycket större än mellan religion och fattigom i olika länder och världsdelar.
Du kan läsa själv i t.ex. Magnus Hagevis bok Religion och politik som kom ut på Libers förlag 2005. Boken finns på många bibliotek.
På webben hittar du också databasen Hyper history on line som täcker världen vad gäller religion och politik http://www.hyperhistory.com/online_n2/History_n2/a.html

Vänliga hälsningar
Eva Arrander
Sundsvalls stadsbibliotek

20 december 2011 - 11:11