Vad finns det för buddhistiska efterrätter?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vad finns det för buddhistiska efterrätter?
Svar: 

Det finns inga specifika buddistiska efterrätter, utan det är beroende på vilket land buddismen utövas. Maten ser ju olika ut i låt säga Tibet, Thailand eller Vietnam. Dock finns det inom buddhismen två viktiga begrepp som gör många buddhister till vegetarianer: "Den första är karuna, som betyder medlidande, att livet ska försvaras. Karma står för handling och utesluter dödande. För att bli buddhist avlägger man tre löften. Avlägger man alla tre, bodhisattva, förbinder man sig äta vegetariskt eller veganmat. Man kan nöja sig med att avlägga två löften och själv välja om man vill bli vegetarian. Däremot får man inte själv slakta djur eller använda droger eller alkohol." Hämtad från www.hungrig.nu, Buddism. http://www.hungrig.nu/?p=28013&m=8048 (Hämtad 20161128)

Läs även på www.britannica.com, Brahmavihāra. https://global.britannica.com/topic/brahmavihara (hämtad 20161128)

25 november 2016 - 17:57

Kategorier