Vad finns det för böcker om nazistisk ideologi?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vad finns det för böcker om nazismen som ideologi? Inte om den historiska rörelsen eller andra världskriget utan bara ideologin
Svar: 

Det fanns få ideologiska tänkare utöver Hitler bland nazisterna, Hitlers "Mein Kampf" är nog den text som är mest välkänd, utöver Hitler var Alfred Rosenberg den ledande "ideologen". Stig-Björn Ljungren har skrivit om politiska ideologier. Ett tips är att kolla wikipedias artikel om Nazism, där finns källor att undersöka längst ner på sidan.

Nationalencyklopedin, Alfred Rosenberg. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/alfred-rosenberg (hämtad 2017-04-18)
Nationalencyklopedin, nazism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nazism (hämtad 2017-04-18)
Wikipedia, Nazism. https://sv.wikipedia.org/wiki/Nazism#Ideologi (hämtad 2017-04-18)
Ljunggren, Stig-Björn, Ideologier, 1. uppl., Hjalmarson & Högberg, Stockholm, 2000
Hitler, Adolf, Mein Kampf, [Ny utg.], Hägglund, Stockholm, 1992

18 april 2017 - 11:56