Vad finns det för allmänna uppfattningar om psykiska sjukdomar?

Besvarad av Erik Edwardson
Fråga: 
vad finns det för allmänna uppfattningar om psykiska sjukdomar?
Svar: 

Socialstyrelsen gjorde 2018 en undersökning av allmänhetens kunskaper om psykiska sjukdomar och attityder till personer med psykisk sjukdom.

Undersökningen visar bland annat att personer som har någon erfarenhet av psykisk sjukdom, högskoleutbildade och kvinnor generellt har en mer positiv attityd till personer med psykisk sjukdom och att de har större kunskaper om psykisk sjukdom.

Hela undersökningen finns att läsa här i pdf-format: https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-5-11

Se gärna också tidigare svar kring frågor om vilka attityder som finns gällande funktionsnedsättningar i vårt svarsarkiv: http://bibblansvarar.se/sv/svar/attityder-gallande-funktionsnedsattningar

26 april 2019 - 20:45