Vad fanns det för tro/religion i Indusdalen?

Besvarad av Lennart Kihlberg
Fråga: 
Vad fanns det för tro/religion i Indusdalen?
Svar: 

Hej!

Jag gissar att det är Induskulturen som du menar. Tyvärr vet man vet väldigt litet om denna kultur eftersom man inte lyckats tyda deras språk.

Utifrån avbildningar som hittats under utgrävningar av Induskulturens städer, gissar man att det rör sig om en så kallad fruktbarhetsreligion men det fanns säkert andra inslag också. Tyvärr finns det väldigt litet på svenska i detta ämne på nätet. Här är en länk till en engelsk sida. Om du scrollar ner till rubriken Major Religious Beliefs of the Indus People på den här sidan hittar du en uppräkning på vad man tror var viktiga inslag i Indusreligionen.

Det som kanske är mer intressant är att de flesta forskare tror att Induskulturens religion var en viktig beståndsdel i det som senare blev hinduismen. När indoariska folk trängde in i Indien från norr förde de med sig Vedareligionen och man tror att sammansmältningen mellan Veda och Indusreligion senare blev till hinduism men det är som sagt mycket som är spekulationer. Här kan du läsa liter mer om hinduismens tidiga historia.

Eftersom nästan allt av värde på nätet är på engelska tipsar jag även om två böcker på svenska som borde finnas på de flesta bibliotek runt om i landet:

- Jacobsen, Knut A. Hinduismen: historia, tradition, mångfald. Stockholm, 2011.
- Hedin, Christer. Österns religioner: filosofi och livsvisdom i Indien och Östasien. Stockholm, 2013.

Vänliga hälsningar,

3 februari 2014 - 13:53

Kategorier