Vad exakt i boken "Satansverserna" av Salman Rushdie är det som muslimer har tagit illa vid sig?

Besvarad av Pia Karlsson
Fråga: 
Vad exakt i boken "Satans verser" av Salman Rushdie är det som muslimer har tagit illa vid sig?
Svar: 

Fatwan föranleddes bland annat av Rushdies förmenta blasfemiska brott mot monoteismen samt att han skriver om ”den dolde imamen” Muhammad al-Mahdi på ett komiskt vis. Från Wikipedia

Romanen ansågs som hädisk och ha smädat Islam.
Aftonbladet går i en artikel från 2019 igenom vad som hänt kring romanen.
"Boken som slog in en kil mellan öst & väst" 
 

 

3 augusti 2019 - 16:28