Vad exakt är modefiering?

Besvarad av Anja Holmström
Fråga: 
Vad exakt är modefiering
Svar: 

Synonymer på ordet modifiera är exempelvis förändra, omforma, omdana, ombilda, omskapa, jämka på, mildra, dämpa, moderera, lämpa, anpassa, begränsa.

Modifiering kan användas i många olika sammanhang för att beskriva en förändring.

Det kan till exempel handla om digital bildbearbetning - modifiering av bilder eller biologi - modifiering av gener.

NE synonymer

13 december 2018 - 12:48

Kategorier