Vad blir straffet för en person som har på sig kokain

Besvarad av Jenny Nyberg
Fråga: 
Vad blir straffet för en person som har på sig 8,2 gram kokain? Blir det skillnad i straff om man är en vanlig medborgare jämfört med om man är son till en tidigare högt uppsatt person?
Svar: 

Det går inte att i förväg säga vad straffet blir då det beror på flera olika saker. 

Såhär skriver polisen om narkotikabrott:
Narkotikabrott kan leda till fängelse i upp till tio år.
• Om narkotikabrottet anses som ringa kan man dömas till böter eller fängelse i upp till sex månader.
• Normalgraden för narkotikabrott innebär fängelsestraff mellan sex månader och tre år.
 

Domare från Södertörns tingsrätt ger följande exempel på "normalgraden" av narkotikabrott:

  • Sägs det bara ”narkotikabrott”, så är det den så kallade normalgraden som menas. Det innebär att brottet är så pass allvarligt att det inte kan anses som ringa, men att brottet inte heller är grovt.
  • Som exempel kan nämnas antingen överlåtelser av mindre mängder narkotika eller innehav av åtminstone 5 gram amfetamin eller 50 gram cannabis. Normalt ska ett sådant brott leda till ett fängelsestraff.
  • Om Kriminalvården föreslår en skyddstillsyn med tillräckligt ingripande vård och domstolen övertygas om att den som ska dömas är motiverad för vård och klarar av att genomföra den vård som föreslås, kan dock en skyddstillsyn med någon form av vårdföreskrift bli aktuell.
  • Vid mindre allvarliga fall kan det också bli aktuellt med en frivårdspåföljd (skyddstillsyn eller villkorlig dom) som kombineras med en skyldighet att utföra samhällstjänst.
  • Om en sådan frivårdspåföljd sedan inte sköts av den dömde, kan den ersättas av ett fängelsestraff.

Slutligen ett svar från lawline.se på frågan från om påföljd en tidigare ostraffad person som troligen kommer dömas för narkotikabrott av normalgraden.

4 september 2020 - 9:11